PGS.TS Nguyễn Duy Thắng – Cố vấn chuyên môn cấp cao cho sản phẩm men vi sinh BioGastro•IBS®