BioGastro•IBS® được khuyến cáo sử dụng bởi Tổ chức Tiêu hóa Thế giới