53% Bệnh nhân cải thiện ít nhất 50% triệu chứng IBD (viêm đại tràng) khi bổ sung BIOGASTRO•IBS